filter netzdruckluft  (2)

NF grade X

!
Filter NetzDruckluft
D-NF 004X

Filter NetzDruckluft - NF 004 - 40 m3/h - 1/2" - grade X

Filter NetzDruckluft - NF 004 - 40 m3/h - 1/2" - grade X
Filter NetzDruckluft
D-NF 006X

Filter NetzDruckluft - NF 006 - 60 m3/h - 1/2" - grade X

Filter NetzDruckluft - NF 006 - 60 m3/h - 1/2" - grade X
Filter NetzDruckluft
D-NF 008X

Filter NetzDruckluft - NF 008 - 80 m3/h - 1/2" - grade X

Filter NetzDruckluft - NF 008 - 80 m3/h - 1/2" - grade X
Filter NetzDruckluft
D-NF 012X

Filter NetzDruckluft - NF 012 - 120 m3/h - 3/4" - grade X

Filter NetzDruckluft - NF 012 - 120 m3/h - 3/4" - grade X
Filter NetzDruckluft
D-NF 020X

Filter NetzDruckluft - NF 020 - 200 m3/h - 1" - grade X

Filter NetzDruckluft - NF 020 - 200 m3/h - 1" - grade X
Filter NetzDruckluft
D-NF 034X

Filter NetzDruckluft - NF 034 - 340m3/h - 1" 1/2 - grade X

Filter NetzDruckluft - NF 034 - 340m3/h - 1" 1/2 - grade X
Filter NetzDruckluft
D-NF 051X

Filter NetzDruckluft - NF 051 - 510m3/h - 1" 1/2 - grade X

Filter NetzDruckluft - NF 051 - 510m3/h - 1" 1/2 - grade X
Filter NetzDruckluft
D-NF 080X

Filter NetzDruckluft - NF 080 - 800m3/h - 1" 1/2 - grade X

Filter NetzDruckluft - NF 080 - 800m3/h - 1" 1/2 - grade X
Filter NetzDruckluft
D-NF 100X

Filter NetzDruckluft - NF 100 - 1000m3/h - 2" - grade X

Filter NetzDruckluft - NF 100 - 1000m3/h - 2" - grade X
Filter NetzDruckluft
D-NF 150X

Filter NetzDruckluft - NF 150 - 1500m3/h - 2" 1/2 - grade X

Filter NetzDruckluft - NF 150 - 1500m3/h - 2" 1/2 - grade X