filter netzdruckluft  (1)

CF grade X

!
Filter NetzDruckluft
D-CF 006X

Filter NetzDruckluft - CF 006 - 60 m3/h - 1/2" - grade X

Filter NetzDruckluft - CF 006 - 60 m3/h - 1/2" - grade X
Filter NetzDruckluft
D-CF 008X

Filter NetzDruckluft - CF 008 - 78 m3/h - 1/2" - grade X

Filter NetzDruckluft - CF 008 - 78 m3/h - 1/2" - grade X
Filter NetzDruckluft
D-CF 012X

Filter NetzDruckluft - CF 012 - 120 m3/h - 3/4' - grade X

Filter NetzDruckluft - CF 012 - 120 m3/h - 3/4' - grade X
Filter NetzDruckluft
D-CF 020X

Filter NetzDruckluft - CF 020 - 198 m3/h - 1" - grade X

Filter NetzDruckluft - CF 020 - 198 m3/h - 1" - grade X
Filter NetzDruckluft
D-CF 034X

Filter NetzDruckluft - CF 034 - 336 m3/h - 1" 1/2 - grade X

Filter NetzDruckluft - CF 034 - 336 m3/h - 1" 1/2 - grade X
Filter NetzDruckluft
D-CF 051X

Filter NetzDruckluft - CF 051 - 510 m3/h - 1" 1/2 - grade X

Filter NetzDruckluft - CF 051 - 510 m3/h - 1" 1/2 - grade X
Filter NetzDruckluft
D-CF 072X

Filter NetzDruckluft - CF 072 - 720 m3/h - 1" 1/2 - grade X

Filter NetzDruckluft - CF 072 - 720 m3/h - 1" 1/2 - grade X
Filter NetzDruckluft
D-CF 115X

Filter NetzDruckluft - CF 115 - 1140 m3/h - 2" - grade X

Filter NetzDruckluft - CF 115 - 1140 m3/h - 2" - grade X
Filter NetzDruckluft
D-CF 155X

Filter NetzDruckluft - CF 155 - 1548 m3/h - 2" 1/2 - grade X

Filter NetzDruckluft - CF 155 - 1548 m3/h - 2" 1/2 - grade X
Filter NetzDruckluft
D-CF 225X

Filter NetzDruckluft - CF 225 - 2232 m3/h - 3" - grade X

Filter NetzDruckluft - CF 225 - 2232 m3/h - 3" - grade X