filter lucht netwerk  (2)

NF grade P

!
88,00
NL-NF 004P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 004 - 40 m3/h - 1/2" - grade P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 004 - 40 m3/h - 1/2" - grade P
97,00
NL-NF 006P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 006 - 60 m3/h - 1/2" - grade P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 006 - 60 m3/h - 1/2" - grade P
111,00
NL-NF 008P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 008 - 80 m3/h - 1/2" - grade P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 008 - 80 m3/h - 1/2" - grade P
124,00
NL-NF 012P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 012 - 120 m3/h - 3/4" - grade P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 012 - 120 m3/h - 3/4" - grade P
167,00
NL-NF 020P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 020 - 200 m3/h - 1" - grade P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 020 - 200 m3/h - 1" - grade P
199,00
NL-NF 034P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 034 - 340m3/h - 1" 1/2 - grade P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 034 - 340m3/h - 1" 1/2 - grade P
229,00
NL-NF 051P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 051 - 510m3/h - 1" 1/2 - grade P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 051 - 510m3/h - 1" 1/2 - grade P
296,00
NL-NF 080P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 080 - 800m3/h - 1" 1/2 - grade P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 080 - 800m3/h - 1" 1/2 - grade P
405,00
NL-NF 100P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 100 - 1000m3/h - 2" - grade P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 100 - 1000m3/h - 2" - grade P
567,00
NL-NF 150P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 150 - 1500m3/h - 2" 1/2 - grade P

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 150 - 1500m3/h - 2" 1/2 - grade P