filter lucht netwerk  (2)

NF grade M

!
88,00
NL-NF 004M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 004 - 40 m3/h - 1/2" - grade M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 004 - 40 m3/h - 1/2" - grade M
97,00
NL-NF 006M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 006 - 60 m3/h - 1/2" - grade M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 006 - 60 m3/h - 1/2" - grade M
111,00
NL-NF 008M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 008 - 80 m3/h - 1/2" - grade M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 008 - 80 m3/h - 1/2" - grade M
124,00
NL-NF 012M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 012 - 120 m3/h - 3/4" - grade M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 012 - 120 m3/h - 3/4" - grade M
167,00
NL-NF 020M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 020 - 200 m3/h - 1" - grade M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 020 - 200 m3/h - 1" - grade M
199,00
NL-NF 034M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 034 - 340m3/h - 1" 1/2 - grade M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 034 - 340m3/h - 1" 1/2 - grade M
229,00
NL-NF 051M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 051 - 510m3/h - 1" 1/2 - grade M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 051 - 510m3/h - 1" 1/2 - grade M
296,00
NL-NF 080M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 080 - 800m3/h - 1" 1/2 - grade M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 080 - 800m3/h - 1" 1/2 - grade M
405,00
NL-NF 100M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 100 - 1000m3/h - 2" - grade M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 100 - 1000m3/h - 2" - grade M
567,00
NL-NF 150M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 150 - 1500m3/h - 2" 1/2 - grade M

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 150 - 1500m3/h - 2" 1/2 - grade M