filter lucht netwerk  (2)

NF grade A

!
88,00
NL-NF 004A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 004 - 40 m3/h - 1/2" - grade A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 004 - 40 m3/h - 1/2" - grade A
97,00
NL-NF 006A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 006 - 60 m3/h - 1/2" - grade A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 006 - 60 m3/h - 1/2" - grade A
111,00
NL-NF 008A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 008 - 80 m3/h - 1/2" - grade A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 008 - 80 m3/h - 1/2" - grade A
124,00
NL-NF 012A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 012 - 120 m3/h - 3/4" - grade A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 012 - 120 m3/h - 3/4" - grade A
167,00
NL-NF 020A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 020 - 200 m3/h - 1" - grade A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 020 - 200 m3/h - 1" - grade A
199,00
NL-NF 034A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 034 - 340m3/h - 1" 1/2 - grade A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 034 - 340m3/h - 1" 1/2 - grade A
229,00
NL-NF 051A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 051 - 510m3/h - 1" 1/2 - grade A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 051 - 510m3/h - 1" 1/2 - grade A
296,00
NL-NF 080A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 080 - 800m3/h - 1" 1/2 - grade A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 080 - 800m3/h - 1" 1/2 - grade A
405,00
NL-NF 100A

filter gecomprimeerdelucht netwerk - NF 100 - 1000m3/h - 2" - grade A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 100 - 1000m3/h - 2" - grade A
567,00
NL-NF 150A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 150 - 1500m3/h - 2" 1/2 - grade A

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 150 - 1500m3/h - 2" 1/2 - grade A