filter lucht netwerk  (2)

NF grade X

!
88,00
NL-NF 004X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 004 - 40 m3/h - 1/2" - grade X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 004 - 40 m3/h - 1/2" - grade X
97,00
NL-NF 006X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 006 - 60 m3/h - 1/2" - grade X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 006 - 60 m3/h - 1/2" - grade X
111,00
NL-NF 008X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 008 - 80 m3/h - 1/2" - grade X

filter gecomprimeerdel ucht netwerk - NF 008 - 80 m3/h - 1/2" - grade X
124,00
NL-NF 012X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 012 - 120 m3/h - 3/4" - grade X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 012 - 120 m3/h - 3/4" - grade X
167,00
NL-NF 020X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 020 - 200 m3/h - 1" - grade X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 020 - 200 m3/h - 1" - grade X
199,00
NL-NF 034X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 034 - 340m3/h - 1" 1/2 - grade X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 034 - 340m3/h - 1" 1/2 - grade X
229,00
NL-NF 051X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 051 - 510m3/h - 1" 1/2 - grade X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 051 - 510m3/h - 1" 1/2 - grade X
296,00
NL-NF 080X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 080 - 800m3/h - 1" 1/2 - grade X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 080 - 800m3/h - 1" 1/2 - grade X
405,00
NL-NF 100X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 100 - 1000m3/h - 2" - grade X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 100 - 1000m3/h - 2" - grade X
567,00
NL-NF 150X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 150 - 1500m3/h - 2" 1/2 - grade X

filter gecomprimeerde lucht netwerk - NF 150 - 1500m3/h - 2" 1/2 - grade X