valvola decompressione

!
I-pre-VDA 13

valvola decompressione : G 1/4 (gruppo di 1), VDA 13

valvola decompressione : G 1/4 (gruppo di 1), VDA 13
I-pre-VDA 17

valvola decompressione : G 3/8 (gruppo di 1), VDA 17

valvola decompressione : G 3/8 (gruppo di 1), VDA 17
I-pre-VDA 21

valvola decompressione : G 1/2 (gruppo di 1), VDA 21

valvola decompressione : G 1/2 (gruppo di 1), VDA 21
I-pre-VDA 27

valvola decompressione : G 3/4 (gruppo di 1), VDA 27

valvola decompressione : G 3/4 (gruppo di 1), VDA 27
I-pre-VDA 34

valvola decompressione : G 1 (gruppo di 1), VDA 34

valvola decompressione : G 1 (gruppo di 1), VDA 34